Wizyt:
Dzisiaj: 706Wszystkich: 97987

Informacja o Konferencji nt Regionalizm w dobie przyspieszenia technologicznego, politycznego i społecznego w Koszalinie w dn. 16-18.03.2023 r.

Aktualności »  Informacja o Konferencji nt Regionalizm w dobie przyspieszenia technologicznego, politycznego i społecznego w Koszalinie w dn. 16-18.03.2023 r.

Katedra Studiów Regionalnych i Europejskich na Wydziale Humanistyczny m Politechniki Koszalińskiej organizuje w dn. 16-18 marca 2023 r. w Koszalinie pierwszą od dłuższego czasu ogólnopolską konferencję regionalistów, nad którą patronat objęła także Rada Krajowa RSR RP i w której wezmą udział jej przedstawiciele.

 

W informacji o konferencji jej organizatorzy piszą m. in.:

 

Potrzeba podjęcia analizy regionalizmu w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej wynika z jego wagi we współczesnym świecie. Warto bowiem zauważyć, że w trzeciej dekadzie XXI w. zainteresowanie tym, co lokalne, przeżywa swój renesans zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wynika to po części z rozbudzenia grupowych tożsamości, po części zaś z poszukiwania rozwiązania problemów współczesnej demokracji w upodmiotowieniu lokalności. Sam zaś regionalizm należy rozumieć szeroko, zarówno jako działania na rzecz promocji lokalnej historii, tradycji i kultury, jak i dążenie do uzyskania politycznej podmiotowości i niepodległości.

 

W związku z powyższym warto podjąć próbę zdefiniowania współczesnego regionalizmu oraz zastanowienia się nad jego znaczeniem w dobie przyspieszenia technologicznego, społecznego i politycznego. Konferencja będzie zatem miała charakter interdyscyplinarny, podobnie jak sam regionalizm i badania nad nim. (…) Organizatorzy liczą na udział w konferencji nie tylko przedstawicieli wiodących ośrodków naukowych, na których podejmuje się badania nad regionalizmem, ale także samych regionalistów, dla których będzie to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz skonfrontowania swojej działalności z perspektywą naukową.

 

Konferencja będzie zatem łączyła aspekt badawczy z regionalistyczną praktyką. Pierwszy dzień będzie poświęcony naukowej analizie współczesnego regionalizmu. Drugiego dnia natomiast mamy nadzieję na wymianę doświadczeń i wiedzy między regionalistami. Trzeci dzień to warsztaty i spotkania, czyli szansa dla wszystkich tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę z regionalizmem.

Więcej informacji:

https://unikonferencje.pl/konferencja/13792-regionalizm-w-dobie-przyspieszenia-technologicznego-politycznego-i-spolecznego