Wizyt:
Dzisiaj: 831Wszystkich: 98112

Informacja o posiedzeniu Rady Krajowej RSR RP w dn. 26.08.2022 r.

Aktualności » Informacja o posiedzeniu Rady Krajowej RSR RP w dn. 26.08.2022 r.

Posiedzenie Rady zwołane po dłuższym okresie braku bezpośrednich kontaktów jej członków, spowodowanym utrudnieniami w działalności Ruchu, wynikającymi z okresu epidemii, odbyło się 26 sierpnia 2022 r. w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie i poprzedziło je przywitanie przez gospodarza – dr Tadeusza Skoczka, dyrektora Muzeum

 

Głównymi, omówionymi na posiedzeniu tematami były (podane w kolejności ich omawiania:

  1. informacja o wypowiedzeniu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi umowę o współpracy i udostępnieniu siedziby dla Rady Krajowej i zaplanowanych interwencjach w tej sprawie;

  2. omówienie i przyjęcie sprawozdań z działalności Ruchu i sprawozdań finansowych za lata 2018, 2019 i 2022;

  3. odłożenie na późniejszy termin zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków RSR RP, co m. in. wynika z trudnej sytuacji organizacyjnej Ruchu, na co wielki wpływ miał okres epidemii i zerwania wielu dotychczasowych kontaktów;

  4. potrzeba aktualizacji strony internetowej Ruchu i rozszerzenia działań dla poprawy wewnętrznej informacji i promocji działalności Rady i członków Ruchu;

  5. omówienie niezadowalającego stanu opłacania składek członkowskich i sposobów jego poprawienia;

  6. omówienie działań dla zaktualizowania danych o członkach Ruchu;

  7. wybór nowego wiceprzewodniczącego Rady, którym został Janusz Korzeń, prezes Towarzystwa Karkonoskiego z Bukowca pod Jelenią Górą (po złożeniu rezygnacji przez Tadeusza Samborskiego, dotychczasowego wiceprzewodniczącego Rady);

  8. przedstawienie i wstępna dyskusja nad koncepcji utworzenia Muzeum Regionalizmu Polskiego w pałacu w Młochowie w gm. Nadarzyn (z jej przedstawieniem przez Bożenę Konikowską, przewodniczącą Rady, a także w wypowiedziami nt uwarunkowań dla realizacji tej idei Pawła Ukielskiego, wicedyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Tomasza Siwy – radnego Rady Gminy Nadarzyn.