Wizyt:
Dzisiaj: 832Wszystkich: 98113

O naszym Ruchu

Ruch Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej – ogólnopolski związek stowarzyszeń, działający od roku 2002. Kontynuuje idee byłej Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury (powstała w roku 1981, jako niezależna reprezentacja regionalnych stowarzyszeń kultury w Polsce).

Członkiem zwyczajnym związku może być każde stowarzyszenie regionalne zarejestrowane, które złoży pisemną deklarację przystąpienia do Ruchu wraz z aktualnym swoim statutem i zostanie przyjęte przez Radę Krajową.

Członkiem wspierającym może być osoba prawna a także osoba fizyczna deklarująca dla Ruchu pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Ruchu i zostanie przyjęta przez Radę Krajową.

Członek zwyczajny ma prawo:

- wybierać i być wybieranym do władz Ruchu,

- zgłaszać wnioski dotyczące działalności Ruchu i jego władz,

- korzystać z pomocy instytucji, urządzeń i imprez Ruchu na zasadach ustalonych przez jego władze.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

- przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Ruchu,

- regularnego opłacania składek członkowskich (aktualnie obowiązująca wysokość to minimum 100,- zł rocznie).