Wizyt:
Dzisiaj: 678Wszystkich: 97959

Patronat honorowy

Dokumenty » Patronat honorowy

 1. O patronat honorowy Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej mogą ubiegać się wyłącznie podmioty organizujące przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu i randze dla regionalizmu polskiego, posiadające zasięg międzynarodowy, ogólnopolski lub regionalny.
 2. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym i reklamowym.
 3. Patronatem Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP nie mogą zostać objęte stowarzyszenia, fundacje, placówki, kluby czy instytucje, lecz konkretne projekty i wydarzenia.
 4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.
 5. W celu uzyskania Patronatu Honorowego, organizator obowiązany jest przesłać wniosek o patronat honorowy Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Wypełniony wniosek można przesyłać tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres krajowarada.rsr@wp.pl
 7. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 602-103-772.
 8. Prośba o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP powinna być dostarczona odpowiednio wczesniej przed planowaną datą wydarzenia.
 9. Organizator otrzymuje odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania patronatu honorowego.
 10. W przypadku otrzymania honorowego patronatu organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie:
  - aktualnego logotypu Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP
  - informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej.
 11. Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub osobistego udziału członków Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w przedsięwzięciu.
 12. Wydarzenia, które zostały objęte patronatem honorowym Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP mogą zostać zamieszczone na stronie internetowej www.regionalizmpolski.pl
 13. W przypadku wnioskowania o udział w komitecie honorowym Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP, obowiązują takie same procedury, jak w przypadku patronatu honorowego.
 14. Logotypy Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP do wykorzystania w materiałach promocyjnych można pobrać TUTAJ.