Wizyt:
Dzisiaj: 816Wszystkich: 98097

Powołanie Rady Naukowej ds. Regionalizmu przy RSR RP

Aktualności » Powołanie Rady Naukowej ds. Regionalizmu przy RSR RP

 

W dniu  4.12.2017 na posiedzeniu Rady Krajowej  Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie podjęta została uchwała o powołaniu  Rady Naukowej d/s regionalizmu.
Funkcję  przewodniczącego pełnić będzie ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski reprezentujący Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego będący jednocześnie asystentem kościelnym ruchu stowarzyszeń regionalnych. Inicjatywa powołania Rady Naukowej  zrodziła się z potrzeby  współpracy na płaszczyźnie oceny stanu nauki o regionalizmie, opiniowania projektów badawczych i naukowych, realizowania inicjatyw wydawniczych oraz przygotowywania materiałów dla zewnętrznych środków przekazu i publikacji.
Rekomendując uchwałę wyrażamy przekonanie i nadzieję, iż będzie ona ważnym impulsem pogłębienia we współpracy ze środowiskiem naukowym tej cennej idei jaką niesie  idea regionalizmu. 

RADA NAUKOWA DS. REGIONALIZMU

PRZY RADZIE KRAJOWEJ  RUCHU  STOWARZYSZEŃ   REGIONALNYCH

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1.    ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – przewodniczący,

Kierownik Katedry Socjologii Regionalizmu UKSW, Koordynator Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego

2.    mgr Katarzyna Drzewek - sekretariat Rady Naukowej

3.    dr Tadeusz Skoczek - Dyrektor Muzeum Niepodległości, redaktor naczelny kwartalnika humanistycznego „Niepodległość i Pamięć”

4.    dr Magda Markocka  UKSW - sekretarz

5.    ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej, UAM socjolog, Poznań

6.    prof. dr hab. Leszek Korporowicz, UJ, UW, socjolog kultury, Kraków

7.    dr Sylwia Jaskuła-Korporowicz, UKSW, socjolog kultury, Warszawa

8.    prof. dr hab. Marek Melnyk, UWM  Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji,  Olsztyn

9.    prof. dr hab. Izabela Lewandowska, UWM, historyk regionalista, Olsztyn

10. prof. dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, UAM, Poznań

11. dr Ewa Puls,UKW regionalista, dydaktyk, Bydgoszcz

12. prof. dr hab. Stefan Bednarek, dyr. Instytutu Kulturoznawstwa, Wrocław

13. dr Szczepan Kalinowski, historyk regionalista AWF, Biała Podlaska

14. dr Jolanta Załęczny, historyk, regionalista, Muzeum Niepodległości, Warszawa

15. prof. dr hab. Sławomir Partycki, KUL Instytut Socjologii  Lublin,

16. prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki, etnolog UŚ etnograf, Cieszyn                                        

17. prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog UJ, Kraków

18. dr Edward Chudziński, Kraków

19. prof. dr hab. Zdzisław Noga, redaktor naczelny Rocznika Małopolska, Kraków

20. prof. dr hab. Cezary Olbracht Prondzyński, historyk, socjolog UG, Gdańsk

21. prof. dr hab. Andrzej Tyszka, socjolog, regionalista, Warszawa

22. Prof. dr hab. Stanisław Nicieja, historyk sztuki i nauk humanistycznych, Opole

23. dr Artur Sępoch, WOK, Lublin

24. dr Ewa Sikora, KUL, Lublin

25. dr Damian Kasprzk,  Interdyscyplinarny  Zespół Badania Wsi Inst. Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ,  Łódź

                                                                                                                       

                                                                                                       Bożena Konikowska

                                                                                                             przewodnicząca

                                                                                                              Rady Krajowej

                                                                                                                   RSR RP